Make your own free website on Tripod.com

Biologi -- Pembahagian Sel

Kitar Sel

Kitar sel

Sel mengalami satu kitar hidup bermula dari peringkat satu sel sehinggalah ke peringkat di mana sel ini membahagi dan menghasilkan dua sel anak; kitar hidup ini disebut kitar sel. (Bagi manusia, kitar sel berlangsung selama 8 hingga 24 jam). Setiap kitar sel bagi sesuatu organisma terdiri daripada 2 fasa, iaitu interfasa dan fasa M/ pembahagian sel (mitosis diikuti oleh sitokinesis berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

Interfasa

    Peringkat interfasa juga dikenali sebagai peringkat rehat dan merangkumi 90% daripada kitar sel. Interfasa merupakan peringkat sebelum mitosis bermula di mana sel menggandaduakan bahan genetiknya sebagai persediaan untuk pembahagian sel. Peringkat ini boleh dibahagikan kepada tiga subfasa, iaitu: Peringkat G1 (pertumbuhan pertama)-- pertumbuhan sel dengan penghasilan protein serta organel baru, Peringkat S (sintesis)-- sintesis DNA berlaku dan kromosom mereplikasi, Peringkat G2 (pertumbuhan kedua)-- sel menjalankan respirasi secara giat untuk menghasilkan banyak tenaga untuk pembahagian sel yang bakal berlaku dan membentuk organel baru. Pada peringkat akhir interfasa, nukleus kelihatan besar, kromosom tidak jelas kelihatan dan menyerupai bebenang halus yang panjang (jalinan kromatin).

Peringkat G1

Pertumbuhan sel secara aktif dengan penghasilan sitoplasma, protein dan organel baru. Fasa ini penting kerana pada fasa ini, sel akan menentukan sama ada akan meneruskan kitar hidup yang seterusnya. Jika keadaan sesuai atau baik, sel akan memasuki fasa sintesis. Dalam fasa ini, kromosom amat halus, terburai, dan tidak dapat dilihat menerusi mikroskop cahaya. Dalam keadaan ini, kromosom dinamakan kromatin.
Rantai DNA yang tidak berpintal memudahkan sintesis protein berlaku.

Peringkat S

Sintesis DNA (bahan genetik) berlaku. Setiap kromosom mengganda menjadi dua kromatid yang seiras. Akibat replikasi, setiap kromosom terdiri daripada dua kromosom seiras yang disebut kromatid. Dua kromatid tersebut berpaut di sentromer.

Peringkat G2

Melibatkan aktiviti metabolisme dan peringkat pertumbuhan yang seterusnya. Sel membuat persiapan terakhir untuk membahagi. Protein dan enzim yang diperlukan dalam pembahagian sel disintesiskan.

Proses mitosis boleh dibahagikan kepada 4 fasa/ peringkat iaitu: Profasa, Metafasa, Anafasa, dan Telofasa. Sebelum mitosis bermula, sel berada dalam peringkat interfasa.

 

                                        

 

 

Index    Page2    Page3    Page4    Page5    Page6